PKN-ийн 6-р ангийн хамгийн сүүлийн үеийн жишээ 2022 оны 1-р улирлын асуултууд – Hosanna Share

Дараахь нь Асуудлын жишээ PKN 6-р ангийн 1-р семестр, энэхүү хэлэлцүүлгийг PPKn 6-р ангийн асуултууд дээр ажиллахад туслах зорилгоор хийсэн.

Энэхүү хэлэлцүүлгээр 6-р ангийн дүү нар таны/багшийн өгсөн 6-р ангийн иргэний боловсролын даалгаврыг биелүүлнэ гэж найдаж байна.

Дараах нь PKN-ийн 6-р ангийн 1-р улирлын асуултуудын жишээ юм.

1. Панкасила гэдэг үг нь … хэлнээс гаралтай.
а. санскрит
б. Роман
в. Грек
г. Java

2. Мохын дэвшүүлсэн Панкасилагийн нэг томъёолол. Ямен бол….
а. хэлэлцүүлэг
б. Эв нэгдэл
в. Үндэсний сайн сайхан байдал
г. Хүний дагина

3. BPUPKI-ийн чуулган дээр Панкасилаг боловсруулахыг санал болгосон Индонез үндэстний гурван хүн, тухайлбал ….
а. Сукарно, Мох. Хатта, Супомо
б. Мох ямин, Мох. Хатта, Сукарно
в. Мох. Ямин, Сукарно, Супомо
г. Мох. Ямин, Сукарно, Субаржо

4. Хуулийн төсөл боловсруулах хороо хэдэн гишүүнээс бүрдэх вэ….
а. 8
б. 7
в. 9
г. 11

5. Докурицу Жунби Инкай бол …-ийн өөр нэг хоч юм.
а. BPUPKI
б. PI
в. PPKI
г. гудамжны худалдаачид

6. PPKI нь .
а. 1945 оны дөрөвдүгээр сарын 29
б. 1945 оны наймдугаар сарын 7
в. 1945 оны 7-р сарын 10
г. 1945 оны наймдугаар сарын 15

7. Докурицу Жунби Косакай бол …-ийн өөр нэг хоч юм.
а. PPI
б. PPKI
в. PKI
г. BPUPKI

8. BPUPKI нь …-нд байгуулагдсан.
а. 1945 оны наймдугаар сарын 7
б. 1989 оны дөрөвдүгээр сарын 17
в. 1945 оны гуравдугаар сарын 1
г. 2000 оны гуравдугаар сарын 11

9. Панкасилагийн төрсөн өдрийг …-нд тэмдэглэдэг.
а. Тавдугаар сарын 2
б. 6 сарын 1
в. долдугаар сарын 1
г. Наймдугаар сарын 17

10. BPUPKI анхны хуралдаанаа …-нд хийлээ.
а. 6-р сарын 26 – 1945 оны 7-р сарын 1
б. 1945 оны 4-р сарын 27 – 4-р сарын 30
в. 4-р сарын 28 – 1945 оны 5-р сарын 2
г. 5-р сарын 29 – 1945 оны 6-р сарын 1

11. 1945 оны Үндсэн хуулийн оршил хэсгийн 2-р догол мөрөнд Индонезийн ард түмний хүсэл эрмэлзэл, тухайлбал…
а. Бүрэн эрхт, шударга, цэцэглэн хөгжсөн Индонез
б. Тусгаар тогтносон улс, бүгд найрамдах улсын хэлбэртэй, бас хүчирхэг
в. Аллахын ивээл хүртэх эрх чөлөө.
г. Тусгаар тогтнол бол үндэстэн бүрийн эрх

12. 5 дахь Панкасилагийн агуулга нь …
а. Индонезийн эв нэгдэл
б. Индонезийн бүх ард түмний нийгмийн шударга ёс
в. Цорын ганц Бурханд итгэх итгэл
г. Шударга, соёлтой хүн төрөлхтөн

13. Панкасилаг боловсруулах үйл явцаас бидний авч болох нийтлэг санаануудын нэг бол ….
а. Хувийн ашиг сонирхолд анхаарлаа хандуул
б. Бүлгийн эрх ашгийг эрэмбэлэх
в. Хамтарсан шийдвэрээс татгалзах
г. Нийтлэг ашиг сонирхолд анхаарлаа төвлөрүүл

14. Хорооны есөн гишүүний бүрэлдэхүүнд дараахь зүйл ороогүй, тухайлбал ….
а. Ир. Сукарно
б. КХ Вахид Хасим
в. Мох. Хатта
г. Доктор. Раджиман Видиодининграт

15. Ардчилал гэдэг нь Демос, бас Кратос гэсэн хоёр үгнээс бүрдсэн үг юм. Демо нь утга учиртай.…
а. Хүмүүс
б. Засгийн газар
в. Улс
г. Үндэстэн

16. Дараахь хүмүүс сонгуулиар сонгогддог, үүнээс бусад нь …
а. Засаг дарга
б. БНАСАУ
в. Regency/City DPRD
г. Аймгийн БНАСАУ

17. Аймгийн түвшний бүс нутгийг … захирна.
а. Засаг дарга
б. Хотын дарга
в. Регент
г. Камат

18. DPD нь … гэсэн үгийн товчлол юм.
а. Бүс нутгийн сонгуулийн зөвлөл
б. Бүс нутгийн төлөөлөгчдийн зөвлөл
в. Бүс нутгийн зөвлөлдөх зөвлөл
г. Бүс нутгийн төлөвлөлтийн зөвлөл

19. Хотын төвшинд …-аар удирддаг.
а. Регент
б. Хотын дарга
в. Засаг дарга
г. тосгоны дарга

20. Индонезид болсон сонгуулиудад Панкасилад агуулагдах үнэт зүйлс, ялангуяа зарлигийн дагуу хэрэгжинэ….
а. Эхлээд
б. Гуравдугаарт
в. Хоёрдугаарт
г. Дөрөвдүгээрт

21. Индонезид олон нийтийн сонгууль явагдсан, тухайлбал ….
а. 12 удаа
б. 8 удаа
в. 11 удаа
г. 9 удаа

22. Индонез бол засгийн газрын тогтолцоог хэрэгжүүлдэг улс юм ….
а. хаант засаглал
б. Ерөнхийлөгчийн
в. Ардчилал
г. Либерал

23. Индонезийн хууль тогтоох байгууллагуудад дараахь зүйлс орно, тухайлбал ….
а. БНМАУ, магистр, Ерөнхийлөгч
б. БНМАУ, БНАСАУ, DPD
в. KY, BPK болон DPD
г. BPK, DPR болон DPD

24. БНМАУ нь …-ын гишүүдээс бүрдсэн төрийн байгууллага юм.
а. DPD
б. Сайд
в. БНАСАУ
г. DPR ба DPD

25. Бүх нийтийн сонгуулиар анх удаа ард түмнээс шууд сонгогдсон Индонезийн Ерөнхийлөгчийг…
а. Жоко Видодо
б. Абдурахман Вахид
в. Сусило Бамбанг Юдхойоно
г. BJ Habibie

Энэ бол PKN-ийн 6-р ангийн 1-р улирлын асуултуудын жишээ бөгөөд энэ нь бүх дүү нарт хэрэг болно гэж найдаж байна. Хэрэв ямар нэг зүйл тодорхойгүй байвал коммент хэсэгт асууж болно GudangAnswer.com.

Pusat Kunci Jawaban Pelajaran

Kunci Jawaban
kunci jawaban
kunci jawaban brain out
kunci jawaban tebak gambar
kunci jawaban tema
kunci jawaban halaman
kunci jawaban tema 1 kelas 5
kunci jawaban tema 1 kelas 4
kunci jawaban tebak kata shopee
kunci jawaban tebak gambar level 8
kunci jawaban tebak gambar level 9
kunci jawaban matematika kelas 5
kunci jawaban tebak gambar level 4
kunci jawaban tebak gambar level 6
kunci jawaban tema 1 kelas 6
kunci jawaban matematika
kunci jawaban matematika kelas 5 halaman 75
kunci jawaban tebak gambar level 7
kunci jawaban kelas 5
kunci jawaban tema 6
kunci jawaban tema 5
kunci jawaban kelas 4
kunci jawaban tts
kunci jawaban tema 2
soal ujian kelas 6 2022 dan kunci jawaban
kunci jawaban kelas
kunci jawaban tebak gambar level 5
soal matematika kelas 5 pecahan dan kunci jawaban
kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 16
kunci jawaban matematika kelas 6
kunci jawaban brain test
kunci jawaban tebak gambar level 10
kunci jawaban tema 2 kelas 6
kunci jawaban tema 9 kelas 5
kunci jawaban tebak gambar level 11
kunci jawaban tema 4
kunci jawaban tebak gambar level 3
kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 3
kunci jawaban tema 3
kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 54
kunci jawaban tema 1
kunci jawaban tebak gambar level 12
kunci jawaban matematika kelas 4
kunci jawaban kelas 3
kunci jawaban wow
kunci jawaban tema 3 kelas 5 halaman 23
kunci jawaban tebak gambar level 13
kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 71
kunci jawaban buku tematik kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan
kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 27
kunci jawaban tema 2 kelas 4

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *